İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü

Bölüm Başkanı Vekili :

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf KARATAŞ

Araştırma Görevlileri

İshak TEKİN

Ayşe YORULMAZ

Kübra YILDIZ