İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü

Bölüm Başkanı Vekili :

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf KARATAŞ

Arş. Gör. Dr. İshak TEKİN

Arş. Gör. Ayşe YORULMAZ

Arş. Gör.  Kübra YILDIZ