2.Sayı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Sayı 2 (2015)

00 İç Kapak Jenerik İçindekiler

01 Abdullah Acar, Peygamberlik Öncesi Hz. Yusuf’un Hayatı ile Zülkarneyn ve Hızır Hakkındaki Ayetlerin “Şer’u Men Kablenâ” Kapsamında Bağlayıcılığı

02 Yunus Araz, İmam Şâfiî’nin Fıkıh Anlayışındaki Değişim

03 Nehri Aydinçe, Balkanlarda Tarikatlar; Makedonya’daki Halvetîliğe Genel Bakış

04 Erşahin Ahmet Ayhün, Anılarla 18 Mayıs 1944 Sürgünü

05 خليل محمّد أيّوب، المطرُ والغيثُ في القرآنِ والحديثِ دراسةٌ بلاغيّةٌ أسلوبيّةٌ

06 Ömer Faruk Bayrakçı, Türk Din Mûsikîsi’nde “Mevlevî Ayini” Formuna Genel Bir Bakış

07 Ahmet Çetinkaya, İslam Muhakeme Hukukunda Hâkim Şahsî Bilgisi ile Hüküm Verebilir mi

08 Muhammed Recai Gündüz, Dr. Aişe Abdurrahman’ın Kur’an’daki Bazı Ziyade Harflerle Müteradif Kelimeler Hakkındaki Metoduna Eleştirel Bir Bakış

09 Naci Kula, Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Dinî Değerlerin Önemi

10 Mizrap Polat - İshak Tekin, Allah İnancının Öğretimine İlişkin Etkinlik Örneklerinin İncelenmesi

11 Hafiz Saluhiddin, The Dilemma of Moon Sighting In The Perspective of Modern Technology A Critical Review

12 Hafiz Saluhiddin, Modern Teknolojilerle Hilalin Gözetlenmesi Problemine Eleştirel Bir Bakış, Terc. Abdullah Acar

13 Fatih Tok, Ebû Hanîfe’ye Göre Kur’ân ve Tercümesi

14 شامل الشَّاهين، منهج المقاصد - طريقةالإمام الشاطبي

EK 1 Adnan Adıgüzel, Balkanlarda Tarih ve Kültür Gezisi ya da Beyaz Mermerden Bir Mezar Taşına Sevinmek

EK 2 Sercan Yavuz, Hüseyin Aydın, Ebu’l-Hasen el-Eş’arî’de Nazar ve İstidlal

EK 3 Yazım Kuralları