TR | EN
Vizyon - Misyon

Vizyonumuz

-Kaliteli bir eğitim kadrosu ile kültürel mirası değerlendirebilen, yaşanan hayatı yorumlayabilen ve bilimsel verilerden yararlanarak problemlere çözüm üretebilen,

-İlâhiyat alanında temel bilgi, zihniyet ve yaklaşıma sahip, hayat boyu öğrenme becerisi sergileyebilen, bilgiyi içselleştirerek kendini geliştirmeye ve erdemli olmaya çaba gösteren,

-Dinî mirası özümseyen ve insanlığa yararlı olacak her türlü yeniliğe ve sürekli gelişmeye açık olmanın gerekliliğine inanan,

-Birikimini insanlığa hizmet için toplumla paylaşabilen ilahiyatçılar yetiştiren,

-Araştırmaları ile ilahiyat alanına evrensel düzeyde katkıda bulunan,

-Gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleleri ile toplumsal gelişime ve dönüşüme olumlu yönde katkı sağlayan araştırmacılar yetiştirmek.

 

Misyonumuz 

-Fakültenin temel amacı İslam Dininin ana kaynaklarına ulaşabilen, bunları okuyup yorumlayabilen ve zihin dünyasını oluştururken bunları referans alan,

-Geçmişte ilahiyat temel alanında oluşturulmuş birikimden haberdar olan ve içinde yaşadığı toplumun değerlerine yabancı kalmayan,

-Kültürel mirası değerlendirebilen, yaşanan günlük hayatı, bu hayatın etkin bir üyesi olarak kendi birikimiyle yorumlayıp,  ifade edebilen,

-Karşılaştığı problemlere akademik bir bakış açısıyla çözüm üretebilen ilahiyatçılar yetiştirmektir.