Dekan

İlahiyat Fakültesi Dekanlığını vekaleten Rektör Vekili Prof. Dr. Kemal ŞENOCAK yürütmektedir.

Telefon : 0222 237 39 50

Dahili:  6000