İdari Personel

Meşelik Kampüsü Ana Bina

Yönetim

Fakülte Sekreteri - İdari Amir - Mehmet SABAN
 • Dahili Telefon: 6006
 • E-mail: email

İdari Şef

Erdoğan CANTÜRK
 • Dahili Telefon: 6010
 • E-Posta: email

Yazı İşleri - Personel İşleri

Şef Servet BEYAZ
 • Dahili Telefon: 6009
 • E-Posta: email
Fatma KÜÇÜKSÖĞÜT
 • Dahili Telefon: 6014
 • E-Posta: email

Öğrenci İşleri ve Bölüm Sekretelerliği 

Fahrinisa ÇALGIN
 • Dahili Telefon: 6013
 • E-Posta: email

Dekan Sekreterliği

Altan BOZOĞLU
 • Dahili Telefon: 6000
 • E-Posta: email

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi

Mustafa ÇENTER
 • Dahili Telefon: 6011
 • E-Posta: email

Tahakkuk Birimi

Mehmet Arif KIRMAZ
 • Dahili Telefon: 6015
 • E-Posta: email

Satın Alma Birimi

Hüseyin CİNGÖZOĞLU
 • Dahili Telefon: 6016
 • E-Posta: email

 


Evrak Kayıt ve Dağıtım

Ali TOP
 • Dahili Telefon: 6003
 • E-Posta: email

Teknik Personel

Arman ATALAR - Bilgi İşlem
 • Dahili Telefon: 6012
 • E-Posta: email
Ali CAVLAK - Tamir Bakım
 • Dahili Telefon: 6008
 • E-Posta: email
Mehmet Emin KOÇAK
 • Dahili Telefon: 6017

Yardımcı Personel

Ahmet Baki EMRE
 • Dahili Telefon: 6025
Sevim DOĞAN
 • Dahili Telefon: 6020
Emin ÖZTURHAN
 • Dahili Telefon: 6025