Fakülte Yönetim Kurulu
Dekan Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM
Üye

Prof. Dr. Ali Rıza GÜL

Üye Prof. Dr. Ferit USLU
Üye Prof. Dr. Fatma Asiye ŞENAT
Üye Doç. Dr. Adnan ADIGÜZEL
ÜYe Doç. Dr. Kamil SARITAŞ
Üye

Dr. Öğr. Üy. Erşahin A. AYHÜN