Fakülte Kurulu
Dekan V. Prof. Dr. Kemal ŞENOCAK
 Üye  Prof. Dr. Ali ÇELİK
Üye Prof. Dr. Ferit USLU
 Üye Prof. Dr. Ali Rıza GÜL
Üye Prof. Dr. Fatma Asiye ŞENAT
Üye Doç. Dr. Adnan ADIGÜZEL
Üye Doç. Dr. Kadir DEMİRCİ
Üye Doç. Dr. Kamil SARITAŞ
Üye Dr. Öğr.  Üy. Yusuf KARATAŞ
Üye Dr. Öğr.  Üy. Naci KULA