İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, İslam Dini tarihinde asırlardır süregelen belli başlı siyasî, sosyal, kültürel, edebî ve sanatsal olayları inceler. Bu amaçları gerçekleştirmek için Bölüm, İslam Tarihi, Türk-İslam Sanatları Tarihi, Türk- İslam Edebiyatı ve Türk Din Musikisi Anabilim dalları halinde düzenlenmiştir. Bu anabilim dalları sayesinde İslam Tarihi'nin temel konuları incelendikten sonra Türk Tarihi ve Medeniyeti etrafında meydana gelen olaylar ve faaliyetler ele alınır. Öğrenciler bu sayede tarihsel ve kronolojik bakış açısı kazandıkları gibi, arşiv belgelerini okuma ve mimari eserleri tanıma becerisi, şiir, musiki ve edebiyat zevki elde ederler.

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Adnan ADIGÜZEL

Bölüm Başkan Yardımcısı :  Doç. Dr. Adil ŞEN

4 anabilim dalı vardır :

 1. İslam Tarihi Anabilim Dalı ​
  • ​​İslam Tarihi Anabilim Dalı Başkanı   Doç. Dr. Adil ŞEN
  • Arş. Gör. Barış ÇAKAN
  • Arş. Gör. Kadir TÜRKMEN
 2. Türk-İslam San‘atları Tarihi Anabilim Dalı​
  • Doç. Dr. Adnan ADIGÜZEL
  • Dr. Öğr. Üyesi Erşahin Ahmet AYHÜN
 3. ​ Türk-İslam Edebiyatı Anabilim Dalı
  • Öğr. Gör. Nehri AYDINÇE
  • Arş. Gör. Aynur KURT
 4. Türk Din Musikisi Anabilim Dalı
  • Öğr. Gör.  Faruk BAYRAKÇI​