TR | EN
2022-2023 ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU DUYURUSU
15.06.2023

Değerli Öğrencilerimiz

-Fakültemizde bütünleme sınavları olduğundan 2022-2023 eğitim öğretim yılında yaz okulu açılmamasına dolayısıyla öğrencilerimizin aşağıda belirtilen üniversitelerin yaz okullarından ders almalarının uygun olduğuna ve ders alma süreçlerinin ESOGÜ Yaz okulu Yönetmeliğine tabi olduğuna, Fakülte Yönetim Kurulu’nda karar verilmiştir.

Bu durumda, dış üniversitelerden ders almak isteyen öğrencilerimizin aşağıdaki esaslara göre hareket etmeleri gerekmektedir.

- Fakültemiz öğrencilerinin yaz okulunda ders alabilecekleri üniversiteler sadece 2022 yılı resmi başarı sıralamasına göre fakültemizden yüksek puanlı İlahiyat ve İslami İlimler fakülteleridir. (İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ve GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İlahiyat veya İslami İlimler Fakülteleri)

- Öğrenciler yaz okulunda en fazla 12 yerel kredi değerinde derslere kayıt yaptırılabilir. Genel not ortalaması 3,00 ve üstünde olan öğrenciler ise toplam 15 yerel kredilik ders alabilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin kredi toplamı, Üniversitedeki eşdeğer dersin yerel kredisi kullanılarak hesaplanır.

- Öğrencilerimizin yaz okulu başvuruları için, bağlantıdaki dilekçeyi eksiksiz doldurduktan sonra imzalı halini pdf formatında taranmış şekilde Fakültemize e-mail yoluyla (ilahiyat@ogu.edu.tr) ulaştırmaları gerekmektedir. (Mail konusuna "YAZ OKULU BAŞVURU DİLEKÇESİ" yazılmalıdır)

- Her öğrencinin sadece bir dilekçe gönderme hakkı vardır. Düzeltme ya da güncelleme dilekçesi olmayacaktır. Bu sebeple aşağıdaki eşdeğerlik esaslarının dikkatle incelenip dilekçenin hatasız olması öğrencinin yararına olacaktır.

- Öğrenciler GANO puanlarına göre ders yazmalı, kesinlikle kredi aşımı yapmamalıdır. Kredi aşımı yapan öğrencilerin dilekçelerinden komisyonun uygun gördüğü ders ya da dersler silinecektir.

- Dilekçelere ilgili üniversitenin ders içeriklerinin eklenmemesine karar verilmiştir. Komisyon üyeleri gerekli içerik karşılaştırmalarını ilgili üniversitenin web adreslerinden yapacaklardır.

- Seçmeli ders alacak öğrencilerin aynı gruptan birden fazla seçmeliyi dilekçelerine yazmamaları gerekmektedir. Bu hususta sorumluluk tamamen öğrencilere aittir. Komisyon üyeleri sadece dilekçe üzerinden değerlendirme yapacaklardır. (Seçmeli Ders Grupları)

- Öğrencilerin gönderdiği dilekçeler fakülteye ulaştığında, ivedilikle ilgili komisyon üyelerine dağıtılacak ve kısa sürede mail üzerinden "... Dersler Uygundur" şeklinde öğrenciye dönüş yapılmaya çalışılacaktır. Bu sebeple mail adreslerinin güncel olması oldukça önem arz etmektedir. (Öğrenciler dilekçelerine mail ve telefon bilgilerini hatasız şekilde yazmalıdırlar. Aksi halde doğacak mağduriyetten kendileri sorumlu olacaktır.)

- 25 Temmuz 2023 saat 17.00'dan sonra gelecek dilekçeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Daha sonradan herhangi bir sebeple alınmayacak olan derslerin de bağlantıdaki iptal dilekçesi ile, aynı şekilde eksiksiz doldurularak Fakültemize mail yoluyla teslim edilmesi gerekmektedir. (Alınmayan derslerin iptali için dilekçe vermeyen öğrencilerin notları sisteme otomatikman FF olarak geçmektedir).

- Dilekçe ile başvuru yapmayan öğrencilerin aldıkları dersler kesinlikle sayılmayacaktır.

- Yaz Okulu bitiminde öğrencilerin aldığı geçme notlarının elden takiple, Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilmesi, notlar elden verilmemiş ise takibinin yapılarak Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına tesliminin sağlanması gerekmektedir.


EŞDEĞERLİK ESASLARI
Eşdeğer sayılması istenen bir dersin adının, eşdeğer sayılacak ders ile birebir aynı olması gerekmez. Ders eşdeğerlilik değerlendirmesinde dersin kredisi ve içeriği dikkate alınır.

a) Eşdeğer sayılması istenen bir dersin yerel kredisinin ders saatine bakılmaksızın, en az eşdeğer sayılacak dersin kredisinin %65’ine eşit olması gereklidir.

(YEREL KREDİ ÖRNEK HESAPLAMA: Karşı dersin kredisi, fakültemiz dersi kredisine eşitse veya yüksekse sağlar. Karşı dersin kredisi, fakültemiz dersi kredisinden düşükse en % 65'ine eşit olmalı; örneğin karşı ders 2 kredi, fakültemiz dersi 3 kredi ise "en az % 65 uyum şartı"nı sağlar. Ancak karşı kredi 2, fakültemiz dersi kredisi 4 ise sağlamaz)

b) Eşdeğer sayılması istenen dersin içeriğinin (dersin haftalık ders planı baz alınarak) en az %75’nin, eşdeğer sayılacak dersin içeriği ile aynı olması gerekir.

(İÇERİK UYUMU: Öğrenciler her iki dersin içeriklerini karşılaştırmalı, derslerini ona göre yazmalıdır. Ders isimlerinde ayniyet aranmaz. Komisyon üyeleri her iki ders içeriğini fakülte web adreslerinden inceleyerek uyum karşılaştırması yapacaklardır. Büyük oranda uyumlu olması durumunda eşdeğer kabul edilecektir.)

c) Başka bir üniversiteden alınacak dersin AKTS kredisi, bölüm dersinin AKTS kredisine eşit (veya büyük) ya da en az %75’ine eşit olması gerekir.

(AKTS ÖRNEK HESAPLAMA:  Karşı dersin AKTS'si, fakültemiz dersi AKTS'sine eşitse veya yüksekse sağlar. Karşı dersin AKTS'si, fakültemiz dersi AKTS'sinden düşükse en % 75'ine eşit olmalı; örneğin karşı ders 3 AKTS, fakültemiz dersi 4 AKTS ise "en az % 75 uyum şartı"nı sağlar. Ancak karşı AKTS 2, fakültemiz dersi AKTS'si 3 ise sağlamaz.)

 

 NOt: Öğrencilerin Yaz Okulu sonunda, Esogü'de başarısız oldukları dersi dış üniversitesi yaz okulunda başarması durumunda YAZ OKULU YERİNE İŞLEMİ konulu maillerini, 

" Merhaba saygıdeğer ilgili
İsmim... Öğrenci numaram...
Daha önce Esogü İlahiyat Fakültesi başarısız olduğum... kodlu ... isimli dersi yaz okulu ile .... Üniversite'sinde verdim. Bu dersimin yerine işleminin yapılmasını istiyorum." şeklinde fcelik@ogu.edu.tr adresine iletmeyi unutmamaları gerekmektedir. Aksi halde ogubs'de yerine hatası meydana gelebilecektir.


Konu ile ilgili diğer sorular aşağıdaki adreslere mail atılabilir.
Arş. Gör. Dr. Sercan YAVUZ (sercanyavuz@ogu.edu.tr)
Arş. Gör. Dr. Kübra YILDIZ (kyildiz@ogu.edu.tr)
Arş. Gör. Barış ÇAKAN (b.cakan@ogu.edu.tr)