TR | EN
Fakülte Yönetim Kurulu
Dekan Prof.Dr. Adnan ADIGÜZEL
Üye

Prof.Dr. Ali Rıza GÜL

Üye Prof.Dr. Abdüllatif TÜZER 
Üye Doç.Dr. Fatih TOK
Üye Doç.Dr. Şerefettin ADSOY
Üye Dr.Öğr.Üyesi Aynur ÇINAR
Üye