TR | EN
Fakülte Yönetim Kurulu
Dekan Prof.Dr. Mustafa YILDIRIM
Üye

Prof.Dr. Adnan ADIGÜZEL

Üye Prof.Dr. Ali Rıza GÜL
Üye Prof.Dr. Abdüllatif TÜZER 
Üye Doç.Dr. Fatih TOK
Üye Doç.Dr. Şerefettin ADSOY
Üye

Dr.Öğr.Üyesi Aynur ÇINAR