TR | EN
Vizyon ve Misyon

Vizyon ve Misyon

Vizyon

  • Özgün ve özgür bir ilahiyat fakültesi olmak.

Misyon

  • Dini bilgi ve yeterlilikler bakımından yetkin olup çağının sorun ve ihtiyaçlarına eleştirel ve işlevsel bir biçimde çözümler üretebilen ve toplumsal sorunların çözülmesinde sorumluluk üstlenen, bilişim teknolojilerini etkenlikle kullanıp kendini güncelleyebilen ilahiyat fakültesi mezunları yetiştirmek.
  • İlahiyat alanında nitelikli, çok disiplinli ve yenilikçi bilimsel çalışmalarla bilgi üretimine katkıda bulunmak.
  • İlahiyat alanını ilgilendiren konularda toplumu çeşitli yollarla bilgilendirmek ve bu konuda ilgili kurumlarla iş birliği yapmak.