TR | EN
Tanıtım

Fakültenin temel amacı İslam Dininin ana kaynaklarına kendisi ulaşabilen, bunları okuyup değerlendirebilen ve zihin dünyasını oluştururken bunları referans alan, geçmişte ilahiyat temel alanında oluşturulmuş birikimden haberdar olan, içinde yaşadığı toplumun değerlerine yabancı kalmayan, kültürel mirası değerlendirebilen, yaşanan hayatı, bu hayatın etkin bir üyesi olarak kendi birikimiyle yorumlayabilen ve karşılaşacağı problemlere akademik bir bakış açısıyla çözüm üretebilen ilahiyatçılar yetiştirmektir.

Ülkemizdeki İlahiyat Fakültelerinde Lisans Programı olarak uygulanan programlar şunlardır:

  • İlahiyat Lisans
  • Dünya Dinleri
  • Yaygın Din Öğretimi ve Uygulamaları
  • Uluslararası İlahiyat

 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde yukarıda sayılan bu programlar içinden sadece “İlahiyat Lisans” programı uygulanmaktadır.

İlahiyat Fakültesi’nde lisans üstü düzeyde öğretim yapacak 3 bölüm bulunmaktadır. Bu bölümler lisans programı öğrencisi kabul eden bölümlerden farklı olup, akademik yapılanmaya esas teşkil etmektedir. 
Bahsedilen özellikteki bölümler şunlardır:

  1. Temel İslam Bilimleri Bölümü
  2. İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
  3. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü