TR | EN
Fakülte Kurulu
Dekan Prof.Dr. Mustafa YILDIRIM
 Üye Prof.Dr. Adnan ADIGÜZEL
Üye Prof.Dr. Ferit USLU
 Üye Prof.Dr. Fatma Asiye ŞENAT
Üye Prof.Dr. Dursun HAZER
Üye Prof.Dr. Abdüllatif TÜZER
Üye Doç.Dr. Adil ŞEN
Üye Doç.Dr. Fatih TOK
Üye

Dr.Öğr.Üyesi Şerefettin ADSOY