TR | EN
ULUSLARARASI HÜNKÂR HACI BEKTAŞ VELİ VE BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜ BİLGİ ŞÖLENİ
24.08.2021
Öne çıkan görsel

ULUSLARARASI

HÜNKÂR HACI BEKTAŞ VELİ VE

BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜ

BİLGİ ŞÖLENİ

 

25-27 Ağustos 2021

Bilgi Şöleni, çevrimiçi yapılacaktır.

 

BİLGİ ŞÖLENİ YÖNETİCİSİ: Prof. Dr. Nedim Ünal (Türk Ocakları Eskişehir şube başkanı)

AKADEMİK KOORDİNATÖR: Doç. Dr. Ahmet Yılmaz Soyyer (SDÜ İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi)

BİLGİ ŞÖLENİ DÜZENLEME KURULU

Yönetim Konuları:

Prof. Dr. Nedim Ünal

Prof. Dr. Kemal Polat

Doç. Dr. Kamil Sarıtaş,

Dr. Duygu Tanıdı

Arş. Gör. Esma Türkmen

Uzman Saniye Aybüke Berk

Akademik Konular:

Doç. Dr. Ahmet Yılmaz Soyyer

Ali Rıza Özdemir

Bildiri Kitabı Editörü:

Dr. Özlem Özdemir

BİLGİ ŞÖLENİ BİLİM KURULU

Prof. Dr. Salih Çift

Prof. Dr. Sadullah Gülten

Prof. Dr. Kalamkas Kalybayeva (Özbekistan)

Prof. Dr. Namıq Musalı

Doç. Dr. Tavaldieva Gülbahar Nishanovna (Özbekistan)

Prof. Dr. Kemal Polat

Prof. Dr. Kenan Ziya Taş

Prof. Dr. Ahmet Taşğın

Prof. Dr. Ömer Faruk Teber

Prof. Dr. M. Saffet Sarıkaya

Prof. Dr. Harun Yıldız

Doç. Dr. Aziz Altı

Doç. Dr. Cem Erdem (Polonya)

Doç. Dr. Kamil Sarıtaş

Dr. Bülent Keleş (Almanya)

Dr. Bakıt Murzaraimov (Kırgızistan)

Dr. Özlem Özdemir

Arş. Gör. Esma Yürük (Finlandiya)

İbrahim Bahadır (Almanya)

 

1. GÜN

I. Oturum: Açılış Oturumu

25 Ağustos Çarşamba. Saat: 10.00-12.30

Açılış Konuşmaları

Açılış gülbangi-Mehmet Demirtaş (Şücaeddin Veli Ocağı Dedesi)

Prof. Dr. Nedim Ünal

Doç. Dr. Ahmet Yılmaz Soyyer

Prof. Dr. Ahmet Taşğın

Prof. Dr. Öcal Oğuz

Dr. Ali Ulu (Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Eskişehir şubesi başkanı)

Erol Ayyıldız (Eskişehir Valisi)

 

II. Oturum: Bir Birlikte Yaşama Ustası Hünkâr Hacı Bektaş Veli

25 Ağustos Çarşamba. Saat: 13.00-14.55

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Harun Yıldız

13.00-13.20-Hüseyin Hürrem Ulusoy: Hacı Bektaş Veli’nin Hayatı

13.20-13.40-Ali Rıza Özdemir: Babai Ayaklanmasında ve Sonrasında Hacı Bektaş Veli’nin Rolü

13.40-14.00- Prof. Dr. Harun Yıldız: Hacı Bektaş Veli Düşüncesinin Evrensel Boyutları

14.00-14.20- Prof. Dr. Ömer Faruk Teber: Birlikte Yaşama Tecrübesi ve Bektaşilik

14.20-14.40-İbrahim Bahadır: Babagan Bektaşi İnanç ve Uygulamalarında Kadın

14.40-14.55-Sorular ve Cevaplar

 

III. Oturum: Hünkâr Hacı Bektaş Veli ve Halifelerinin Ortak Paydası Olarak Türkçe, Türk Kültürü ve Birlikte Yaşama

25 Ağustos Çarşamba. Saat: 15.30-17.25

Oturum başkanı: Prof. Dr. M. Saffet Sarıkaya

15.30-15.50-Dr. Özlem Özdemir: Kaygusuz Abdal’da Türkçe Bilinci

15.50-16.10-Prof. Dr. M. Saffet Sarıkaya: 13. Yüzyılda Sarı Saltuk’un Şahsında Bir Arada Yaşama Tecrübesi

16.10-16.30-Cem Erdem: Polonya’da Sarı Saltık Kültü

16.30-16.50-Sinan Gülsoy: Bektaşilikte İrşat Yöntemi

16.50-17.10-Tarkan Suçıkar: Osmanlı’da Tek Bektaşi Ayaklanması: Kalender Çelebi İsyanı

17.10-17.25-Sorular ve Cevaplar

 

 

 

2.GÜN

IV. Oturum: Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin Ardından Bektaşi Tarikatı

26 Ağustos Perşembe. Saat: 10.00-11.55

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ahmet Yılmaz Soyyer

10.00-10.20-Orhan Sakin: Yeniçeriler ve Bektaşilik İlişkisi.

10.20-10.40-H. Dursun Gümüşoğlu: Osmanlı Devleti’nde Babagan ve Çelebilerin Yeri ve İşlevi

10.40-11.00-Prof. Dr. Kenan Ziya Taş-Öğr. Gör. Mustafa Öge: Bir Çelebi Silsilenamesi: Silsilename-i Bektaşiyye

11.00-11.20-Mehmet Gürzoğlu: Bektaşîlikte Mücerredlik Kurumunun Geçmişi ve Bugünü

11.20-11.40-Doç. Dr. Ahmet Yılmaz Soyyer: Kapatılış Döneminde Bektaşi Tarikatına Dost Unsurlar

11.40-11.55-Sorular ve Cevaplar

 

V. Oturum: Bektaşiliğin Coğrafyası

26 Ağustos Perşembe. Saat: 13.00-14.55

Oturum başkanı: Prof. Dr. Salih Çift

13.00-13.20-Doç. Dr. Aziz Altı: Balkanlar’da Bektaşilik

13.20-13.40-Prof. Dr. Ahmet Taşğın: Irak’ta Bektaşilik

13.40-14.00- Doç. Dr. Ali Jusubaliev-Kırgız Kültüründe Birlikte Yaşama Tecrübesi

14.00-14.20-Prof. Dr. Salih Çift: Mısır’a Sığınmış Eski Bir Bürokrat Olarak İhsân Adlî (Serter) ve Bektaşi Kimliği

14.20-14.40-Melike Tepecik: Alevi Bektaşi Kültüründe Keçeci Baba Ocağı Örneği

14.40-14.55-Sorular ve Cevaplar

 

VI. Oturum: Bektaşilik ve Edebiyat

26 Ağustos Perşembe. Saat: 15.30-17.25

Oturum başkanı: Prof. Dr. Tuncay Bülbül

15.30-15.50-Dr. Doğan Kaya: Sivas Kaynaklı Cönklerde Hacı Bektaş Veli

15.50-16.10-Hüseyin Cılga: Bektaşî Fıkralarında İrfan

16.10-16.30-Prof. Dr. Tuncay Bülbül: Bektaşî Gibi Görünen Dervişler: Sahte Bektaşîler

16.30-16.50- Doç. Dr. Fahri Maden: Şahkulu Tekkesi Postnişini Mehmet Ali Hilmi Dedebaba ve Kâşifü’l-Esrar Reddiyesi Adlı Eseri

16.50-17.10- Prof. Dr. Namıq Musalı: Safvetü’s-Safâ’nın Leiden Nüshası Üzerine

17.10-17.25-Sorular ve Cevaplar

 

 

3. GÜN

VII. Oturum: Kızılbaşlık, Bektaşilik ve Cumhuriyet

27 Ağustos Cuma. Saat: 10.00-12.15

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nurettin Öztürk

10.00-10.20-Prof. Dr. Metin Bozkuş: Sivas’ta Aleviliğin Tarihi

10.20-10.40-Prof. Dr. Sebahattin Şimşir-Prof. Dr. Nahide Şimşir: Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre 19. Yüzyılda Balıkesir Çepnileri

10.40-11.00-Baki Yaşa Altınok: Birinci Cihan Harbinde ve İstiklal Harbinde Cemalettin ve Veliyettin Efendiler

11.00-11.20-Prof. Dr. Nurettin Öztürk: Türkiye Cumhuriyeti’nde Demokratik Ortak Yaşam Bağlamında Alevî-Bektaşîlerin Durumu

11.20-11.40-Bülent Keleş: Bir Alevi Partisi olarak Türkiye Birlik Partisi’nin Almanya Yapılanması: Yurtseverler Birliği Federasyonu – YBF

11.40-12.00-Doç. Dr. Fevzi Rençber: Toplumsal Bir Gerçeklik Olarak Cem Evleri

12.00-12.15-Sorular ve Cevaplar

 

VIII. Oturum: Kapanış Oturumu

27 Ağustos Cuma. Saat: 14.00

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Kamil Sarıtaş

Ali Rıza Özdemir

H. Dursun Gümüşoğlu

Prof. Dr. Nurettin Öztürk

Prof. Dr. Nedim Ünal

Doç. Dr. Ahmet Yılmaz Soyyer

Prof. Dr. Kemal Polat