TR | EN
Avrupa Birliği destekli ERASMUS + Projesi 2022 Selanik Aristoteles Üniversitesi Buluşması
30.01.2023
Öne çıkan görsel

 

Avrupa Birliği destekli ERASMUS + Projesi

2022 Selanik Aristoteles Üniversitesi Buluşması

Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Aybiçe TOSUN SÜVÜT’ün de araştırmacı olarak yer aldığı Avrupa Birliği destekli ERASMUS + PROJESİ "Dünya Görüşlerini Paylaşmak: Kültürlerin Ortak Değerlerini Karşılaşma Deneyimiyle Öğrenme"nin ikinci toplantısı Yunanistan'ın Selanik şehrinde gerçekleştirildi.  Türkiye, Yunanistan, Avusturya ve Almanya'dan tüm proje ortakları Selanik Aristoteles Üniversitesi'nde 19-22 Eylül 2022 tarihleri arasında bir araya geldi. Projenin amacı, öğretmen eğitiminde ve okullarda farklı dünya görüşlerinden bireylerin karşılaşmalar yoluyla öğrenmeleri ve dünya görüşü açısından heterojen toplumlarda barışçıl bir şekilde bir arada yaşayabilme için gerekli olan becerileri kazanmaları yönünde rehberlik edebilecek bir tasarım gerçekleştirmektir.

“Dünya Görüşlerini Paylaşmak: Kültürlerin Ortak Değerlerini Karşılaşma Deneyimiyle Öğrenme” Erasmus+ tarafından finanse edilen bir projedir. Heidelberg Eğitim Üniversitesi tarafından yürütülen proje, Kasım 2021'de başlamış ve geleceğin çoğulcu okulları için kalifiye öğretmenler yetiştirmek amacıyla Şubat 2024'e kadar devam etmesi planlanmaktadır.

Bu amaçla, KPH Viyana/Krems'in sorumluluğunda çok dilli bir dijital eğitim-öğretim, etkileşim ve işbirliği platformu olan WEL:digital kurulmaktadır. Proje çerçevesinde geliştirilen öğretim materyalleri buradan erişilebilir hale gelecektir. Buna ek olarak, öğretmenler için uluslararası düzeyde geçerliği olan bir yeterlilik programı başlatılacaktır. Bu yeterlilik, öğrencilerin ve öğretmenlerin uluslararası düzeyde birlikte öğrenmelerine imkan tanıyacaktır. 

İkinci proje toplantısında uluslararası ortaklarla birlikte çeşitli Proje Sonuçları üzerinde çalışmalar yapıldı. Aristoteles Üniversitesi’nin hepimizi misafirperver bir şekilde karşılaması aynı zamanda projenin dayandığı ilkelerden biri olan karşılıklı konukseverlik ilkesine de hizmet etmiştir. İkinci toplantı projenin çekirdeği olan dijital eğitim-öğretim, etkileşim ve iş birliği platformunun 2023 bahar döneminde hayata geçirilmesi için çalışmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Platformla ilgili daha detaylı bilgiler ilerleyen günlerde paylaşılacaktır.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Dr. Öğr. Üyesi Aybiçe TOSUN SÜVÜT ve Arş. Gör. Kübra YILDIZ tarafından temsil edilmiştir.

 

Bu proje Avrupa Komisyonu'nun desteğiyle ortaklaşa finanse edilmiştir. Bu yayın sadece yazarların görüşlerini yansıtır ve Avrupa Komisyonu burada yer alan herhangi bir bilginin kullanılmasından sorumlu tutulamaz.