TR | EN
İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, İslam Dini tarihinde asırlardır süregelen belli başlı siyasî, sosyal, kültürel, edebî ve sanatsal olayları inceler. Bu amaçları gerçekleştirmek için Bölüm, İslam Tarihi, Türk İslam Sanatları Tarihi, Türk İslam Edebiyatı ve Türk Din Musikisi Anabilim dalları halinde düzenlenmiştir. Bu anabilim dalları sayesinde İslam Tarihi'nin temel konuları incelendikten sonra Türk Tarihi ve Medeniyeti etrafında meydana gelen olaylar ve faaliyetler ele alınır. Öğrenciler bu sayede tarihsel ve kronolojik bakış açısı kazandıkları gibi, arşiv belgelerini okuma ve mimari eserleri tanıma becerisi, şiir, musiki ve edebiyat zevki elde ederler.

Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Adnan ADIGÜZEL

Bölüm Başkan Yardımcısı :  Dr.Öğr.Üyesi Erşahin Ahmet AYHÜN

4 Anabilim dalı bulunmaktadır.

  1. İslam Tarihi Anabilim Dalı ​
  • ​​İslam Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Adnan ADIGÜZEL
  • Doç.Dr. Adil ŞEN
  • Doç.Dr. İsmail METİN
  • Dr.Öğr.Üyesi Erşahin Ahmet AYHÜN
  • Arş.Gör. Barış ÇAKAN

       2.Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı​ 

  • Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Günnur AYDOĞDU

       3.Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı

  • Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Dr.Öğr.Üyesi Aynur KURT

        4.Türk Din Musikisi Anabilim Dalı

  •  Türk Din Musikisi Anabilim Dalı Başkanı Dr.Öğr.Üyesi Ömer Faruk BAYRAKCI​