TR | EN
Kulübün Amacı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Çevre Kulübü, dünyayı oluşturan bütün eko-sistemlerin normal koşullar dikkate alındığında doğduğunu, gelişip büyüdüğünü ve öldüğünü temel düşünce olarak benimseyerek, coğrafi bölge ayırt etmeksizin Türkiye genelinde yaşadığımız çevreyi oluşturan bütün eko-sistemlerin korunması, iyileştirilmesi ve sürdürülebilirliğine yönelik yönetim biçimlerinin belirlenmesi ve uygulanmasını önemser. Bu bağlamda kulübün amaçları şu şekilde özetlenebilir:

Ulusal ve uluslararası ölçekte her yaştan insana çevre koruma bilinci kazandırılması, insanların doğanın korunması için beraber çalışabilmesine yönelik bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların yapılması,

Yaşam alanını oluşturan öğelerin (doğayı oluşturan canlı ve cansız varlıklar, insan, kültür, tarih, teknoloji) birbirleriyle olan ilişkilerinin araştırılması, incelenmesi, tanıtılması,

Karasal ve Sucul (Deniz, Göl, Akarsu) ekosistemlerin korunması, geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için bilimsel çalışmaları tasarlamak, önermek, başlatmak, sonuçlandırmak, desteklemek, gözlemlemek, yapılan araştırma ve bilimsel çalışmaların sonuçlarını bilim dünyasına ve kamuoyu ile paylaşmak, paylaşılmasını sağlamak,

Üyeler arasında etkin ve sağlıklı iletişimin kurularak aynı amaca ulaşmak için dayanışmanın arttırılması ve ekip çalışması bilincinin oluşturulması,

Türkiye’nin ekolojik bütünlüğünün sağlanmasına ilişkin politikaların oluşturulmasına katkı sağlanması amacıyla çalışmalar yapmak…