TR | EN
Kulübün Faaliyet Alanları
  • Ders dışı zamanlarda yapılacak etkinliklere öğrencilerin geniş ölçüde katılımını sağlamak.
  • Aile, çevre, okul ve doğa sevgisini yücelten duydular aşılamak.
  • Üniversitemizi, fakültemizi, çevremizi, insanî erdem ve ulusal değerleri tanıtıp sevdirmek.
  • Öğrencilerin millî ve estetik duygularını güçlendirmek.
  • Öğrencilere çevreyi temiz tutma alışkanlığı kazandırmak ve geliştirmek.
  • Fakülte içine yönelik çevreyi ve doğayı kapsayan bir duvar gazetesi çıkarmak.