TR | EN
Yayın Süreci

Yayın Süreci

Sempozyuma kabul edilen ve sunulan bildiriler basım aşamasından önce yeniden hakem değerlendirmesine sunulacaktır. Hakem değerlendirmelerinde "kabul" alan metinler, Eskisehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları tarafından Sempzoyum Bildiri kitabı olarak yayınlanacaktır.